Stagii Europene de pregătire prentru elevii și profesorii Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică

Experiența de formare şi perfecționare într-un mediu profesional european, finanțată de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, continuă pentru elevii şi profesorii Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică.

Dacă în anul 2018, 14 elevi şi 2 profesori ai şcolii au beneficiat de două săptămâni de instruire practică în domeniul electronică-automatizări, într-o firmă de specialitate din Sevillia-Spania, pentru anul şcolar 2019-2020 şcoala a câştigat o finanțare de

66.208 euro pentru un proiect similar, de mobilități de formare profesională, cu tema „Stagii europene pentru reuşita profesională”.

Astfel, în anul şcolar 2019-2020, 20 de elevi ai şcolii înscrişi la şcoala profesională, care se pregătesc pentru calificarea instalator instalații tehnico-sanitare şi de gaze, împreună cu 2 cadre didactice de specialitate şi 2 profesori însoțitori, vor desfăşura 3 săptămâni de activități practice într-o firmă de construcții-instalații din Granada-Spania.

Prin derularea acestui nou proiect Erasmus+ se urmăreşte îmbunătățirea formării profesionale a elevilor Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică, care să faciliteze tranziția de la şcoală la viața activă şi să conducă la creşterea gradului de angajabilitate la absolvirea studiilor.

Stagiul european va motiva elevii, îi va conştientiza şi determina să se aplece cu mai multă atenţie asupra pregătirii lor profesionale, astfel încât în calitate de viitori profesionişti să facă faţă unui mediu competitiv.

Proiectul se înscrie în rândul inițiativelor şcolii, prin care se urmăreşte asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de instituția de învățământ, prin atingerea standardelor curriculare şi de calitate pentru toate domeniile de pregătire în care şcoala oferă calificare profesională.

Social Media:

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *