Măsurile speciale de prevenire în perioadele de caniculă

În calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Adela Muntean a transmis tuturor primarilor din județ, încă de la sfârșitul lunii iunie, o adresă privind măsurile speciale de prevenire pe care aceștia au obligația să le adopte în perioadele de caniculă: Având în vedere informările și avertizările meteorologice transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru vreme caniculară în perioada următoare, reamintim că art.95 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor (aprobate prin O.M.A.I. nr.163/ 2007) prevede ca în perioadele caniculare şi/ sau secetoase factorii responsabili (consilii judeţene/ locale, conducătorii operatorilor economici/ instituţiilor) din zonele cu risc de incendiu trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor. Aceste măsuri cuprind identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii (de ex.: în agricultură, benzinării, unităţi de cazare şi agrement turistic, la fondul forestier şi în unităţile de prelucrare a lemnului şi, nu în ultimul rând, în gospodăriile populaţiei ), interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată; restricţionarea efectuării unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive; asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră; intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agremenasigurarea şi verificarea periodică a rezervelor de apă pentru incendiu (decolmatarea puţurilor şi fântânilor, amenajarea rampelor de acces la sursele de apă – râuri, lacuri etc. – interzicerea utilizării rezervelor intangibile de apă din castelele de apă); amenajarea unor benzi de siguranţă în apropierea căilor de transport (rutier şi feroviar), a pădurilor, prin curăţirea periodică de gunoaie şi vegetaţie uscată. Pentru asigurarea operativităţii intervenţiei în caz de necesitate serviciile profesioniste/ voluntare/ private pentru situaţii de urgenţă trebuie să-şi întreţină în condiţii optime de funcţionare tehnica de intervenţie, să aibă asigurate rezervele de carburanţi, substanţele şi mijloacele de stingere.” a transmis primarilor din județul Sibiu, prefectul Adela Muntean.

Social Media:

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *