Consiliul Județean Sibiu își propune înființarea Consiliului Civic Consultativ

Consiliul Județean Sibiu, împreună cu partenerul său, Asociația Română pentru Transparență -Transparency International România, invită pe cei interesați să adere la fondarea și activarea Consiliului Civic Consultativ (CCC) al Județului Sibiu, o formă structurată de consultare prevăzută în cadrul proiectului Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU – Strategia 2030 / POCA/350/2/1/126475. Scopul CCC este de a mobiliza actorii interesați de politicile publice județene în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2021-2030. Din Consiliul Civic Consultativ vor face parte ONG-uri, universități, parteneri sociali interesați de dezvoltarea locală și alte entități relevante, care vor participa la o serie de întâlniri organizate de Consiliul Județean Sibiu, cu o frecvență lunară sau trimestrială, în funcție de agenda sa publică. Prin intermediul acestor întrevederi, se dorește asigurarea unor consultări mai aprofundate decât prin simpla utilizare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. CCC va fi un instrument esențial pentru ca documentele strategice să fie bazate nu doar pe o analiză-diagnostic, ci și pe dorințele și aspirațiile comunității. În cadrul întâlnirilor, vor fi prezentate partenerilor, atât proiectul mai sus menționat, cât și cele mai importante proiecte de hotărâri formulate de Consiliul Județean Sibiu. În vederea funcţionării optime a CCC, acesta nu va fi doar o structură ah-hoc neoficială, ci va fi formalizată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu.
Social Media:

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *