3.670 de cereri la nivelul județului pentru înscrierea în învățământul primar

Ministerul Educației și Cercetării a centralizat situația preliminară a cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat și completat în luna mai prin  ordin de ministru. În 21 iulie, ora 18.00, s-a finalizat prima etapă de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare și la nivelul județului Sibiu. Pentru această etapă ISJ Sibiu a aprobat un număr de 4 741 de locuri în cele 196 unități de învățământ, cu nivel primar, din județul Sibiu. În prima etapă s-au înscris 3 670 elevi, rămânând vacante 1 071 locuri pentru etapele următoare de înscriere.

Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate și depuse, la nivel național, în perioada 4 martie – 7 iulie 2020, 150.503 cereri, fiind admise 149.307 cereri. Dintre cele 150.503 cereri completate și depuse, 131.599 de cereri vizează copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv.

            Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

Tip de învățământLimba de predareNr. locuri alocateNr. elevi înscrișiNr. locuri libere pentru etapa a II-a
TradiționalRomână4 2153 250965
TradiționalGermană41936455
TradiționalMaghiară21138
Alternative educaționaleRomână564313
SpecialRomână30030

La secția germană mai sunt locuri libere, pentru etapa a II-a a înscrierilor, în 7 unități de învățământ: Școala Gimnazială ”Hermann Oberth” Mediaș (27 locuri), Școala Gimnazială ”Goerg Daniel Teusch” Agnita (14 locuri), Școala Gimnazială Avrig (8 locuri), Liceul Teoretic ”Gustav Gündisch” Cisnădie (4 locuri), Liceul teoretic Dumbrăveni (2 locuri), Școala Gimnazială ”Aviator Ioan Sava” Alțâna (2 locuri) și Școala Gimnazială Mălâncrav (1 loc).

La secția română cele mai multe locuri rămase libere pentru etapa a II-a sunt la: Școala Gimnazială ”Iona Slavici” Sibiu (66 locuri), Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu (57 locuri), Școala Gimnazială Nr. 12 Sibiu (46 locuri), Liceul Tehnologic Cisnădie (42 locuri), Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu (40 locuri), Școala Gimnazială ”George Popa” Mediaș (37 locuri), Școala Gimnazială Avrig (31 locuri) și Liceul ”Timotei Cipariu” Dumbrăveni (28 locuri).

În a doua etapă (21 – 31 iulie) va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții au sau nu au domiciliul în circumscripția respectivă.

 

Social Media:

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *